Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość…
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia

życzy

Dyrektor i zespół pracowników
Biblioteki Głównej
Akademii Morskiej w Gdyni