Kontakt

 

Akademia Morska w Gdyni 

Biblioteka Główna

im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel./fax. +48 58 55-86-444

DYREKTOR BIBLIOTEKI

pok. C-13a, tel. +48 58 55-86-444

e-mail: 

SEKRETARIAT

pok. C-13a, tel.+48 58 55-86-444

e-mail: 

GROMADZENIE I OPRACOWANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM

pok. C-12a, tel. +48 58 55-86-446

e-mail: 

e-mail: 

NAUKOWE BAZY DANYCH

pok. C-12, tel. +48 58 55-86-202

e-mail:

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

pok. C-044, tel. +48 58 55-86- 510

e-mail: 

WYPOŻYCZALNIA I MAGAZYNY

pok. C-041, tel. +48 58 55-86-236

e-mail: 

CZYTELNIA CZASOPISM

pok. C-044, tel. +48 58 55-86-510

e-mail:

CZYTELNIA GŁÓWNA

pok. C-053, tel. +48 58 55-86-245

e-mail: l

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

81-345 Gdynia, ul. Al. Jana Pawła II 3

pok. 013, tel. +48 58 55-86-152

e-mail: 

SALA TRADYCJI

pok. B-207, 209, tel. +48 58 55-86-650

e-mail: