System SED

System Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) przeznaczony jest do gromadzenia danych o publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Morskiej w Gdyni (AMG).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), Akademia Morska w Gdyni ma obowiązek raportowania informacji o dorobku publikacyjnym. Od roku 2017 raportowanie to odbywa się poprzez SED.

Gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym w SED oraz ich weryfikację realizuje Biblioteka Główna AMG.

SED dostępny jest dla pracowników AMG pod adresem https://sed.am.gdynia.pl

Warunki dostępu oraz zasady obsługi SED zawarte są w Instrukcji Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego.

 

Kontakt w zakresie opracowania danych:

Opracowanie Publikacji Naukowych pok. C-12, tel. +48 58 55 86 202

w godz. 11:00 - 14:30

bibliografia@bg.am.gdynia.pl

 

Kontakt w zakresie wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu:

Sekcja Aplikacji ZTI pok. F-10, tel. +48 58 55 86 317

w.stasiak@usk.am.gdynia.pl lub k.suplicki@usk.am.gdynia.pl