ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny międzynarodowy identyfikator autora, który składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części zapisanych w formie URL: https://orcid.org/0000-0035-1526-6251.

  • ORCID to organizacja non-profit wspierana przez globalną społeczność członków, w tym organizacje badawcze, wydawców, sponsorów, stowarzyszenia zawodowe i inne.
  • Rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.
  • Mogą z niego korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje.
  • Numer ORCID jest wymagany przy zgłaszaniu publikacji naukowych do wydawców, m.in. IEEE, Wiley, Hindawi, Elsevier, Springer.
  • ORCID daje możliwość łączenia profili autora założonych w bazach Scopus i Web of Science.
  • ORCID umożliwia uniknięcia pomyłek, gdy dwie osoby o tym samym nazwisku mają podobny zakres badań lub istnieją różne wersje pisowni nazwiska.
  • Przewodnik dla użytkowników.

 

Założenie konta w serwisie ORCID:

1. Należy wejść na stronę https://orcid.org/signin.

2. Przy rejestracji podajemy podstawowe informacje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

3. Należy określić dostęp do naszego profilu. Do wyboru są trzy opcje:

  1. Everyone – profil będzie widoczny dla każdego,
  2. Trusted parties – profil będzie widoczny dla instytucji i serwisów, które są z nim powiązane,
  3. Only me – profil będzie widoczny tylko dla właściciela.

4. Po rejestracji profil można uzupełnić o takie informacje, jak publikacje, prowadzone badania, biogram, historię zatrudnienia czy też stronę internetową autora.