ORCID

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 27 lipca 2018 r. pracownicy akademiccy AMG zobowiązani są do dostarczenia do Biblioteki Głównej wypełnionego oświadczenia, dotyczącego identyfikatora ORCID pracownika, w terminie określonym w Zarządzeniu.


  1. Czym jest ORCID?
  2. Zakladanie identyfikatora ORCID.
  3. Inne identyfiktory:
  4. Powiązanie ORCID w PBN.
  5. W celu poinformowania Biblioteki AMG o numerze ORCID należy: