Zdalny dostęp (PROXY)

Biblioteka Główna AMG informuje, że z dniem 7 grudnia 2007 r. umożliwia – dzięki uruchomieniu serwera PROXY – korzystanie z zasobów elektronicznych biblioteki także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią Akademii Morskiej w Gdyni, w tym z komputerów domowych.

1. Warunki uzyskania dostępu.

Dostęp do zasobów elektronicznych oferowanych przez Bibliotekę Główną spoza sieci uczelnianej AMG uzyskać mogą pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych AMG.

Warunkiem uzyskania powyższego dostępu jest:

  • posiadanie karty bibliotecznej – aktualna legitymacja studencka

W przypadku braku karty bibliotecznej zgłoś się do Wypożyczalni BG AMG
tel. (058) 55-86-236, e-mail: wypozyczalnia@bg.am.gdynia.pl

  • brak zaległości wobec Biblioteki
  • posiadanie indywidualnego konta pocztowego

 

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków należy wypełnić kartę rejestracji użytkownika PROXY. Prawidłowo wypełnioną kartę rejestracyjną należy dostarczyć do biblioteki – wypożyczalnia, czytelnie.

 

Po dostarczeniu karty rejestracyjnej w ciągu kilku dni zostanie założone konto dostępu do serwera PROXY, a na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca następujące informacje:

  • Nazwa użytkownika oraz hasło.
  • Instrukcja korzystania z serwera PROXY BG AMG.
  • Załącznik: dokumentacja dotycząca konfiguracji przeglądarek internetowych.

 

2. Zakończenie dostępu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z AMG lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej w Bibliotece Głównej AMG, dostęp zostanie anulowany.